Kilka informacji:
Komunikat Dyrektora Przedszkola

Sprawozdanie finansowe Publicznego Przedszkola w Ujeździe za rok 2019 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe:

https://www.bip-gzoujazd.pl/index.php/finanse-i-mienie/sprawozdania-finansowe/76-rok-sprawozdania-2019

Informacje dotyczące COVID-19

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci uczęszczających do szkół (klas 1-3), przedszkoli oraz żłobka na terenie Gminy Ujazd,

podjąłem, po konsultacji z dyrektorami, decyzję o reaktywacji od 25 maja zajęć opiekuńczo- wychowawczych w szkołach, przedszkolach oraz żłobku.

Panująca sytuacja epidemiczna narzuciła jednak reżim sanitarny, który musi być przestrzegany i który wymusił zmiany organizacyjne w tych placówkach.

Pierwszy krok, to diagnoza – zbadanie rzeczywistego zainteresowania rodziców powrotem ich dziecka do danej placówki.

Dlatego też, w najbliższym czasie dyrektorzy  skontaktują się z każdym rodzicem z prośbą o określenie się w tej kwestii.

Drugi krok, to dostosowanie pomieszczeń / klas w których przebywać będą dzieci/uczniowie do wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Należy indywidualnie rozpatrzyć możliwości przestrzenne i kadrowe każdej placówki, tak by stworzyć bezpieczną przestrzeń dla każdego dziecka i pracownika.
I to zostało już uczynione.

Jeśli chodzi o maksymalną liczę dzieci, którą można przyjąć, (mając na uwadze powyższe uwarunkowania),  to sytuacja wygląda następująco:

PSP JARYSZÓW

- Oddział Przedszkolny w Jaryszowie może przyjąć maksymalnie 3 dzieci w godzinach od 8.00-13.00 bez wyżywienia.

- W Oddziałach Przedszkolnych  w Sieroniowicach oraz Balcarzowicach, nie ma możliwości  utworzenia izolatorium (dodatkowego pomieszczenia, które jest wymagane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego). Opinia Sanepidu w Strzelcach Opolskich -   obie jednostki nie spełniają warunków sanitarnych zgodnych z obecnymi normami, spowodowała, że nie mogą być otwarte.

- klasy 1-3:
W szkole w Jaryszowie i jej filii w Sieroniowicach zorganizowane mogą być zajęcia opiekuńczo– wychowawcze w godzinach od 8.00 do 12.30 dla uczniów, których oboje rodzice pracują.
Placówka zapewnia dowóz. Brak wyżywienia.
W klasach 1-3 w dalszym ciągu będzie kontynuowane zdalne nauczanie.

PSP OLSZOWA

- Oddział Przedszkolny w Zimnej Wódce może przyjąć maksymalnie 5 dzieci w godzinach od 8.00-13.00 bez wyżywienia;

- Oddział Przedszkolny w Olszowej może przyjąć maksymalnie 5 dzieci w godzinach od 8.00-13.00 bez wyżywienia;

- klasy 1-3:
Szkoła filialna w Zimnej Wódce maksymalnie może przyjąć 11 uczniów podzielonych na trzy grupy: dwie grupy po troje dzieci i jedna grupa licząca maksymalnie pięcioro uczniów.
W szkole zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach od 8.00 do 12.30 dla uczniów, których oboje rodzice pracują.
Placówka zapewnia dowóz. Brak wyżywienia.
W klasach 1-3 w dalszym ciągu będzie kontynuowane zdalne nauczanie.

PSP UJAZD

Szkoła w Ujeździe maksymalnie można przyjąć 10 uczniów na zajęcia opiekuńczo wychowawcze organizowane w godzinach od 6.30 do 15.30 oraz cztery grupy po 10 osób w godzinach od 8.00 do 12.30, których rodzice oboje pracują.
W klasach 1-3 w dalszym ciągu będzie kontynuowane zdalne nauczanie.

PP UJAZD

- Przedszkole w Ujeździe może przyjąć maksymalnie 5 dzieci. Godziny pracy placówki nie ulegają zmianie (od 6.30 do 16.00.). Dzieci będą miały zapewnione wyżywienie.

- Oddział Zamiejscowy w St. Ujeździe – nieczynny.

ŻŁOBEK

- Żłobek w Ujeździe może przyjąć maksymalnie 8 dzieci. Zmienią się także godziny otwarcia żłobka: od godziny 7.00- 15.00.

W przypadku większego zainteresowania, pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka, przedszkola czy szkoły będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rodzice o przyjęciu dzieci do swoich placówek zostaną powiadomieni telefonicznie, najpóźniej do piątku - 22 maja.

Szczegółowy sposób sprawowania opieki nad dziećmi określi dyrektor każdej placówki.

Rodzice, którzy będą zdecydowani wysłać swoje dziecko do żłobka, przedszkola czy szkoły muszą się liczyć z tym, że zgodnie z wytycznymi GIS, w każdej placówce będą przestrzegane obostrzenia związane z reżimem sanitarnym, tj:
- dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki zabawek,
- z sali/klasy zostaną usunięte przedmioty i sprzęty których nie można skutecznie dezynfekować (dekoracje/gazetki, dywan, pluszaki, puzzle, drobne zabawki itp.),
-opiekunowie/nauczyciele będą zachowywać dystans społeczny min. 1,5 metra,
- dzieci również będą musiały zachować bezpieczny dystans między sobą,
- nie będą organizowane wyjścia poza teren placówki, a na placu zabaw będą wyznaczone miejsca, w których dzieci będą mogły się bawić.

Szanowni Rodzice, przemyślcie dokładnie swoją decyzję!

Komunikat Burmistrza Ujazdu z dnia 19 maja 2020r.

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy gminnych przedszkoli oraz żłobka,

informuję, że na terenie gminy Ujazd przedszkola oraz żłobek nie zostaną otwarte do dnia 24 maja.

 

Dzisiaj odbyłem rozmowę ze wszystkimi dyrektorami ww. placówek. Panie przedstawiły informację o ilości dzieci, które byłyby chętne do powrotu. Jest to bardzo znikomy procent. Pojedyncze osoby, które zadeklarowały chęć oddania dziecka do przedszkoli czy żłobka, jednocześnie uznały, że są w stanie nadal zapewnić swoim pociechom dalszą opiekę. 

Omówiliśmy również rzecz najistotniejszą- bezpieczeństwo dzieci oraz ich opiekunów. Jesteśmy w czasie wzrostu liczby zachorowań na Covid-19. Wytyczne, do których musielibyśmy się zastosować, nie gwarantują pełnego zabezpieczenia przed chorobą. W tej sytuacji nie wyobrażam sobie innej decyzji.

Nie chcemy również narażać naszych dzieci na stres i strach związany z uczęszczaniem do żłobka czy przedszkola, który w tym specyficznym czasie bardziej będzie przypominać salę szpitalną, aniżeli miejsce zabaw i nauki.

Jestem w stałym kontakcie z dyrektorami placówek, a za ich pośrednictwem z rodzicami i zapewniam, że nadchodzący czas wykorzystamy do tego, aby jak najlepiej przygotować się do otwarcia tych placówek w czasie gdy będzie to możliwe lub procedury to nakażą. 

Z poważaniem
Hubert Ibrom
Burmistrz Ujazdu

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 
Dokument potwierdzający przyjęcie miejsca
  • w-facebook

Telefon kontaktowy: 77 463 70 31 / e-mail: uprzedszkole@wp.pl /

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now